Leilighetsdører – oppdatering

Vi jobber med å få en god avtale for de av oss som må bytte leilighetsdør.

Det mangler fremdeles en god del godkjente branndører i fellesområdene våre også, slik at det blir mange flere dører som må byttes enn vi opprinnelig tenkte.

Styret har vært og sett på alle leilighetsdørene, men de «nye» (de som er byttet i senere tid) må også kontrolleres. Dette blir gjort i forbindelse med kontrollen Norsk Brannvern skal gjennomføre i august.

Vi ber alle ta høyde for at en ny godkjent branndør, ferdig montert, med kikkhull, vil koste opp mot 20.000 kr. Vi regner med at bytting av dører vil pågå en stund, men anbefaler alle som ikke vet med sikkerhet at de har godkjent dør (se etter B30-merke inne i dørkarmen) å legge en plan for å kunne betale for en ny dør senest innen høsten 2024, gjerne før.

Det er også mulig å kontakte fagfolk for bytte av dør, men vær obs på at det er strenge krav til kvalitet og montering, dette må håndverker kjenne til.

Sommerstengt på kontoret

Kontoret tar sommerferie fra og med 5. juli til og med 2. august.

Siste kontordag er altså 28. juni.

Mail sjekkes som vanlig, så ta gjerne kontakt med oss der.

Styremøte 12. juni

I dagens styremøte hadde vi besøk av Norsk Brannvern for en gjennomgang av hva som skal undersøkes i årets brannvernrunde.

Oppslag vil henges opp i blokkene i god tid før kontrollen gjennomføres.

 • Røykvarslere skal kontrolleres med røyk og få nye batterier. Defekte eller manglende varslere vil byttes umiddelbart av kontrollpersonen.
 • Slukkeapparat skal kontrolleres. Våre apparater har 1 års levetid igjen.
 • Inngangsdører til leiligheter vil kontrolleres for B30-merke (dette gjelder dører som er byttet i senere tid).
 • Kontroll av slukkeutstyr i fellesområder.
 • Generell rådgivning gjennom en rapport til styret.

I år vil kontrollen gjennomføres kl. 14-21 på disse dagene:

 • Tirsdag 01. august
  • Blokk 1 og blokk 2 A
 • Onsdag 02. august
  • Blokk 2 B – D og blokk 3 A – B
 • Torsdag 03. august
  • Blokk 3 C – E og blokk 4, 1 – 3 etasje
 • Mandag 07. august
  • Blokk 4, etasje 4 – 9 etasje
 • Tirsdag 08. august
  • Blokk 5 og blokk 4, etasje 10 – 11
 • Onsdag 09. august
  • Blokk 6 og blokk 7 A
 • Torsdag 10. august
  • Blokk 7 B – D og Blokk 8 A
 • Mandag 14. august
  • Blokk 8 B – D og blokk 9 A – B
 • Tirsdag 15. august
  • Blokk 9 C – D og blokk 10
 • Onsdag 16. august
  • Blokk 11 A – D
 • Torsdag 17. august
  • Blokk 11 E – H
 • Mandag 21. august
  • Blokk 12 A – E
 • Tirsdag 22. august
  • Blokk 12 F – H
 • Onsdag 23. august
  • Blokk 13
 • Torsdag 24. august
  • Blokk 14 A – C
 • Mandag 28. august
  • Blokk 14 D og blokk 15
 • Tirsdag 29. august
  • Blokk 16, etasje 1 – 4
 • Onsdag 30. august
  • Blokk 16, etasje 5 – 8
 • Torsdag 31. august
  • Blokk 16, etasje 9 – 11

Styremøte 05. juni

Første styremøte etter generalforsamlinger er alltid et av- og på-møte hvor vi takker styremedlemmene som går av, og tar imot styremedlemmer som går på. Halldis Magni Eriksen avsluttet sin periode, Morten Schüller kom inn som ordinært styremedlem. Omer Razzaq Ishaq (2. vara) stilte i møtet ettersom 1. vara meldte fravær.

Etter det formelle diskuterte vi blant annet disse sakene:

 • Elbil: Borettslaget er delt av dumpa, siden mot skolen tas først. Arbeidet avsluttes ved 95 så vi får tid til å opparbeide ny parkeringsplass (Stablums plass). Gravingen starter senere i juni, det elektriske arbeidet er allerede i gang.
 • Resultat av brannteknisk rapport ble fremlagt i forrige uke. Vi venter på komplett anbud på branndører og sikring av rømningsveier. Dette vil også omfatte dører til leilighetene for dem som ønsker å benytte seg av et felles tilbud.
 • Brannvarsling fase to – app og videresending til brannvesenet. Montering av brannvarsling går sin gang, LHV 75 er ferdig, arbeid pågår i 69. Når alle fellesområder er ferdige vil beboerne få en app-løsning for varsling inn i leilighetene. Mer informasjon om dette kommer når det blir tilgjengelig.
 • Valg av styremedlemmer til sameier
  • Fyrsentralen:
   • Styremedlem: Trude G. Williamson
   • Vara: Bent Andre Olsen
   • Delegat: Morten Schüller
  • Det Røde Huset:
   • Styremedlem: Trude G. Williamson
   • Vara: Bent Andre Olsen
   • Delegat: Elin Degerstrøm
  • Norfri:
   • Styremedlem: Jabes Kayemba
   • Vara: Tor Gunnar Jorde
   • Delegat: Gülcicek Cetgin

Generalforsamling 31. mai

Årets generalforsamling ble avhold i Knutepunkt Fjell onsdag 31. mai.

37 andelseiere møtte, 11 hadde gitt fullmakt.