Forsinkelse for elbillading

Vi må dessverre informere om at det blir forsinkelser i utbyggingen av ladenettverk for elbiler på alle de store parkeringsområdene våre.

For å kunne tilby et kraftig nok ladeanlegg må Glitre Energi oppgradere trafoene våre til 400 V, og dette arbeidet er utsatt til neste vår.

Dette er dessverre helt utenfor Aneo og Fjellhagens kontroll, og det finnes ingen midlertidige løsninger.

Det vil bli opprettet ladeplasser på parkeringsplassene tilhørende LHV 132 og 105, da disse er små og egnet for 230 V. Beboerne som kan benytte seg av lading vil få informasjon i postkassa så fort det er klar for bestilling av ladeboks.

Vi beklager dette, og kommer tilbake med mer informasjon så fort vi vet når Glitre kommer i gang med oppgraderingene.

Styremøte 25. september

På styremøtet mandag 25. september behandlet vi blant annet disse sakene:

 • Rettssak mot Crystal Facility: Avtale om betaling av advokatutgifter fra Crystal er gjort, og vi lukker denne saken. Oppsigelse av vaskeavtalen ble signert 22. september 2022, så dette har vært en lang og krevende sak.
 • Norsk Brannvern – kontroll av røykvarslere og slukkeutstyr:
  • Vi kommer til å jobbe videre med brannsikring av fellesområdene i blokkene, dette ønsker vi å gjennomføre sammen med våre blokkansvarlige. Vi kaller inn til et BA-møte senere i høst, når den endelige kontrollrapporten foreligger.
  • Det ble oppdaget at flere beboere har slukkeapparat som er for tungt for dem å håndtere, disse vil få utdelt slukkespray (dette er bestilt).
 • Leilighetsdører: Vi er i gang med å bestille dører til leilighetene. Dører til LHV 120 ble bestilt i dag, neste uke bestiller vi for LHV 82. Vi starter med høyblokkene ettersom disse skal ha mange nye dører i trappeløpene også, og da slipper vi støyende arbeid i to perioder. Etter uke 41 vil vi vite mer om fremdrift og bestillingstid.
 • Rehabilitering av uteområder:
  • Neste uke starter arbeidet med trapp ned til LHV 75/69. Vi jobber nå med å finne steder å deponere massene som blir gravd ut – dette er kostbart å bli kvitt, men kan jo være en ressurs om vi bruker den riktig her på Fjell. Vi har en fin plan vi jobber med.
  • Samtidig starter arbeidet med parkeringsplassen utenfor LHV 96, nederst mot hovedveien. Biler som til vanlig har plass her må i en periode stå på gjesteparkeringer eller andre egnede steder, vi tar kontakt med beboerne dette gjelder.

Har du hørt fra oss?

Vi har nå sendt mail eller brev til alle som må bytte leilighetsdøra si.

Har du ikke hørt fra oss? Sjekk spam-mappa i mailen din eller ta en titt i postkassa.

Vi trenger en tilbakemelding fra alle som har fått brev, gi beskjed om du har byttet dør selv i løpet av sommeren.

Alt som handler om dører kan sendes til fjellhagendor@gmail.com, så svarer vi så fort vi kan.

Styremøte 11. september

På selveste valgdagen avholdt vi styremøte, hvor vi behandlet disse sakene:

 • Leilighetsdører – endelig kunne vi fatte et prismessig fornuftig vedtak! All informasjon om dette ligger her: https://www.fjellhagen.no/vedtak-om-dorer/
 • 31. august møtte styreleder Williamson i retten mot Crystal Facility. Borettslaget var saksøkt av rengjøringsbyrået vi brukte fram til nyttår i fjor for urettmessig oppsigelse. Saken tok en hel dag ettersom erstatningskravet var høyt. Dommen ble forkynt 6. september, og borettslaget vant på alle punkter! Crystal Facility ble dømt til å betale våre saksomkostninger. Dette er en sak som har tatt mye tid det siste året, så det er godt å ha den overstått. Crystal Facility kan anke til lagmannsretten innen en måned, men inntil videre anser styret denne saken som over.
 • NBBO avholder høstseminar 25. oktober med tema som kommunikasjon, konflikthåndtering og ledelse. Styret stiller med 4 deltakere.
 • Det er søkt om maling av oppganger i 95 E-H og 100, i tillegg til møterom i 81. Vi tar opp dette i BA-/BU-møtet torsdag denne uka, så kan vi innhente anbud på disse arbeidene.
 • Leder og nestleder deltar på budsjettseminar hos NBBO denne uka – nå begynner arbeidet med budsjett for 2024. Vi er i gang med å se på kostnadsrammer for skifte av vinduer blant annet. Mer informasjon om dette kommer i november når budsjettet for 2024 er godkjent og signert.

Vedtak om dører!

Vi har endelig fått et tilbud vi har valgt å gå for, og prisen ender på ca. 11.500 kr ferdig montert.

Under finner du all informasjon vi har i dag. Det er ikke mer styret kan svare på før vi har oversikt over dørene og er klare for bestilling.

Det er opprettet en egen epost for alt som har med dører å gjøre: fjellhagendor@gmail.com

Vi kommer til å ta kontakt med hver enkelt så fort vi får rapporten fra Norsk Brannvern (som har kontrollert dørene samtidig som de sjekket røykvarslere og slukkeutstyr). Det vil fortsatt være mulig å montere dør selv, men denne avgjørelsen må dere ta før vi sender vår bestilling.

 • Om betaling:
  • En samlet faktura for alle dørene må betales av borettslaget, det vil si at vi som får ny dør skylder penger til felleskassa vår. Disse pengene må vi betale tilbake ganske raskt, sånn at borettslaget ikke må ta opp ekstra lån for å starte andre prosjekter.
  • Pengene for døra må betales tilbake til fellesskapet i løpet av 6 måneder, det vil si ca. 1.900 kr pr. måned fra og med februar til og med juli 2024. Dette kreves inn av NBBO, for de som ikke kan betale hele summen på en gang. Dette vil vi spørre om når vi tar kontakt med hver enkelt.
  • Grunnen til at vi informerte om dette med dører allerede i starten av mai i år var fordi man da kunne begynne å sette av penger.
 • Vi håper å ha en oversikt over antall dører til bestilling i slutten av september.
 • Det blir et tillegg på 1.500 kr for sikkerhetslås, om man ønsker det.
 • Leveringstid fra produsent er på ca. 6 uker.
 • Montering av nye dører er forventet å ta 8 uker, entreprenør tar blokk for blokk. Dette vil si at vi regner med å være ferdige i januar.
 • Om dørene:
  • Hvite, glatte dører med kikkhull fra Swedoor.
  • Døra kommer med H-nummer, håndtak og låsesylinder med 3 nøkler.
  • Lyddemping på 35 dB (men målt høyere i laboratorium).
 • Det blir også byttet rundt 100 dører i stjerneblokkene; til rømningsveier, begge trappeløp og inn til sikringer i hver etasje.