Oppdatert! Levering av dører

Vi er foran skjema med montering av dører, og det ser ut til at leveransene i januar blir tidligere enn forventet. Se nye datoer under.

Arbeidet starter med en gang dørene er levert, prosjektleder tar kontakt rett før for å avtale tid.

Det vil også komme oppslag med kontaktinformasjon til prosjektleder.

LHV 95 og 105: 21. november 2023

LHV 69, 75, 81: 08. desember 2023

LHV 88, 96, 140, 150: 15. desember 2023

LHV 100, 108, 116: 04. januar 2024

LHV 124, 132: 12. januar 2024

Styremøte 20. november

Kveldens hovedsak var vedtak av nye ordensregler, parkeringsbestemmelser og instruks til blokktillitsvalgt og vaskeriansvarlig.

Vedtakskomiteen har jobbet med disse dokumentene det siste året, og vedtatte versjoner ligger nå her på hjemmesiden:

Vedtekter og ordensregler

Parkeringsbestemmelser

Det er ikke gjort noen dramatiske endringer, men språket er klarere og noen av spesialreglene som uansett reguleres av lovverket (som salg og oppbevaring av narkotika) er fjernet.

Nytt er vervet som blokktillitsvalgt, dette erstatter dagens blokkansvarlige/BA. Husstyrer er ikke lenger noe styret forholder seg til, og årsmøter er ikke lenger noe som skal holdes i blokkene. Det skal holdes to husmøter i året, mer om dette står i instruks for blokktillitsvalgt.

Blokktillitsvalgt og vaskeriansvarlig

Styret kaller inn til en BT-samling 4. desember for å starte den nye tillitsvalgtordningen og takke for året som har gått.

Vi vedtok også innkjøp av varmrulle til LHV 105 A-D da den gamle er ødelagt og ikke kan repareres.

Styremøte og generalforsamling i uke 45

I forrige uke skjedde det mye på styrefronten i Fjellhagen.

Mandag 6. november hadde vi styremøte, hvor hovedsaken var gjennomgang av budsjettet for 2024. Alle kostnader blir høyere om dagen, og til neste år ser vi at dette er de viktigste årsakene til økning i felleskostnadene:

 • Det regnes med en generell prisvekst på varer og tjenester (KPI) på 4,8 %.
 • Fyrsentralen øker sine kostnader med ca. 15 % pga. krav til reduksjon av utslipp.
 • Det gjenstår kjøp og montering av lamper og røykvarslere i ca. 10 av blokkene våre.
 • Leasing av elbilanlegg trer i kraft i 2024.
 • Renten har gått kraftig opp de to siste årene, og styret har vedtatt et budsjett med en rentebuffer på 1 %.
Type leilighetStørrelseØkningNy kostnad/mnd
2-rom38,7 kvm4355 378
2-rom46,4 kvm4916 336
2-rom høyblokk51 kvm5066 434
3-rom70 kvm6047 800
3-rom høyblokk72,8 kvm6177 955
4-rom høyblokk92 kvm7159 272

Onsdag ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling for å gå gjennom og vedta nye vedtekter. En vedtektskomite har jobbet med dette siden høsten 2022, etter at vedtak om gjennomgang ble fattet på generalforsamlingen. Dette skulle vært et punkt på årets ordinære generalforsamling, men da leder av komiteen brått også ble styreleder i vinter tok dette noe lenger tid enn vi tenkte i fjor høst.

Det ble kommentert på at innkallingen kom sent (den ble levert ut en uke før generalforsamlingen, kravet for en ekstraordinær GF er at den skal sendes senest 3 dager før). Det ble også nevnt at dette kunne ventet til neste ordinære GF, men som rådgivende advokat nevnte ville dette blitt en lang og krevende generalforsamling. Onsdag brukte vi to timer bare på denne saken samt valg av ny valgkomite.

Vedtektene ble godkjent i sin helhet med 50 mot 3 stemmer. 45 stemmeberettige møtte, 19 sendte fullmakt.

Vi valgte også valgkomite blant de fremmøtte, dette blir komiteen som skal jobbe med å finne styremedlemmer før vårens generalforsamling:

 1. Jan Isaksen
 2. Samreen Naz
 3. Nils Peter Mortensen
 4. Fra styret: Bent Andre Olsen

De nye vedtektene ligger under Dokumenter: https://www.fjellhagen.no/dokumenter/regler-og-vedtekter/

Det snør, det snør

Så var det den tiden igjen. Styret ønsker å friske opp litt om måking, parkering og andre utfordringer for vinteren:

 • Måking og parkering:
  • Når det er snø er det viktig at alle lar bilen stå mens brøytebilene jobber. Det er lett å tro at man kan komme seg ut, men ofte ser vi at bilene blir stående til hindring for brøyting. Da blir det forsinkelse for alle de andre bilistene på hele Fjell. Vent med å kjøre til p-området er brøytet.
  • Ikke gå rundt brøytebilene. De må da sette ned farten for å ta hensyn til fotgjengere, og igjen – det blir forsinkelse for alle de andre.
  • Husk at en av betingelsene for å disponere p-plass er at den blir holdt ryddig og måkt når det trengs. Om du ikke måker plassen din kan du miste retten til egen parkeringsplass.
 • Andre ting:
  • Vi var i full gang med rehabilitering av uteområder da snøen kom litt brått i oktober. Disse arbeidene vil fortsette så fort det er mulig. I mellomtiden må ingen bruke trappa opp fra 75/69 – den er ikke sikret!
  • Levering av dører er litt spennende, ettersom disse kommer med trailer fra Sverige. Denne uka ble det forsinkelser til LHV 120 ettersom trafikken sto i stampe. Dette kan jo skje ved senere leveringer også, og det har vi ingen kontroll over. Enn så lenge er vi i rute med montering av dører i 120.

Ekstraordinær generalforsamling

På generalforsamlingen i 2022 ble det vedtatt at en komite skulle se på vedtektene til Fjellhagen borettslag. Dette arbeidet har pågått det siste året, og nye vedtekter er nå klare for gjennomgang og godkjenning.

Dette vil skje i Det Røde Huset

Onsdag 8. november kl. 17:00.

Advokat vil være til stede for å forklare det juridiske.

Innkallinger deles ut fortløpende før helga, men den vil også ligge tilgjengelig på Min side (for de som har opprettet bruker) samt her: