Styremøte 29. januar

Disse sakene ble diskutert og behandlet av styret:

 • Generalforsamling
  • Arbeidet med årets generalforsamling har startet, se egen nyhetssak med forhåndsvarsling (denne vil også henges i oppgangene).
  • Festsalen i Knutepunkt Fjell er booket, og GF avholdes 6. mai.
  • Styret er klart til å motta og behandle forslag fra andelseiere.
  • Valgkomiteen er i gang med å finne egnede kandidater til styre- og styrelederverv.
 • Brannsikring
  • Vi nærmer oss en løsning for skilting av nødutganger i høyblokkene. Når arbeidet med bytte av dører er utført (innen kort tid) vil vi avtale en befaring av blokkene for å avdekke og rette opp hull og skader i brannvegger. Søppelsjaktene må også sikres.
 • Vi har vedtatt å starte opp en energikartlegging av borettslaget. Denne vil gjennomføres av Energihuset, og vil brukes som grunnlag for videre oppgradering og vedlikehold av bygningene våre.

Forhåndsvarsel om generalforsamling

Årets generalforsamling avholdes mandag 06.05.2024, klokken 18.00 på Knutepunkt Fjell

Dersom du som eier ønsker å sende inn sak til generalforsamlingen må dette gjøres innen 01.03.2024

Saken kan enten meldes på styrets e-postadresse: kontoret@fjellhagen.no, eller du kan melde inn sak via «Min Side». Vi anbefaler at du logger inn/registrerer deg på «Min Side». Om du ikke har mulighet til å sende inn forslag via «Min Side» eller på e-post kan forslaget leveres i postkassen til styret/styreleder som du finner i Det Røde Huset.

Saken må inneholde; Tittel, tydelig beskrivelse av saken, innstilling til vedtak og det må klart fremkomme hva det skal stemmes over. Saken må dateres og signeres av eier(ne).

Merk at saker som kommer inn etter fristen ikke kommer med på årets generalforsamling.

Styremøte 08. januar

Styret var samlet for årets første styremøte.

Det har vært en rolig juleperiode, men aktiviteten tar seg opp igjen nå.

 • Montering av dører er i gang igjen. Dører til LHV 132, 124, 116, 108 og 100 leveres straks, og monteres fortløpende.
 • Dørene kommer på biler fra fabrikken i Sverige, så det har vært vanskelig å kunne gi nøyaktig leveransedato.
 • I slutten av januar skal alle dørene til leilighetene være montert, da vil vi be NBBO starte innkreving.
 • Alle vil i utgangspunktet få summen delt i 6 avdrag, som innkreves februar – juli.
 • De som ønsker å betale hele summen i ett i februar kan gi en kort beskjed om dette til kontoret vårt eller til fjellhagendor@gmail.com

Det er mye snø, og styret minner om at det er opp til beboer å holde sin plass fri for snø, i henhold til parkeringsbestemmelsene pkt. 4.2:

 • Beboer har selv ansvaret for å holde sin parkeringsplass i alminnelig velstelt stand.
 • Merket parkeringsplass skal holdes ren for snø, det samme gjelder også bil på plassen. Strøing og kosting av egen parkeringsplass utføres av beboer.
 • Parkeringsskilt med leilighetsnummer skal til enhver tid være synlig. Hvis skiltet ikke er synlig regnes plassen som gjesteplass.

Vi vil i første omgang sende skriftlig varsel til beboere som ikke har ryddet sin plass og som tilsynelatende ikke disponerer bil. Disse plassene vil omgjøres til gjesteplasser dersom de ikke er ryddet innen lørdag 20. januar.

Det mangler skilting til sekundær rømningsvei i høyblokkene. De gamle skiltene ble tatt ned i forbindelse med bytte av dør. Styret prøver å løse dette så økonomisk som mulig, og er i gang med å se på muligheten for lys med batteri. Det er kostbart å koble opp nye nødlys med strøm, og LED-lys kan ikke lade opp de selvlysende skiltene vi har hatt tidligere.

Dette er høyt prioritert i styret, og vi skal ha en løsning på plass så snart som overhode mulig.