Oppføringer av Trude Gustava Williamson

Styremøte 12. juni

I dagens styremøte hadde vi besøk av Norsk Brannvern for en gjennomgang av hva som skal undersøkes i årets brannvernrunde. Oppslag vil henges opp i blokkene i god tid før kontrollen gjennomføres. I år vil kontrollen gjennomføres kl. 14-21 på disse dagene:

Styremøte 05. juni

Første styremøte etter generalforsamlinger er alltid et av- og på-møte hvor vi takker styremedlemmene som går av, og tar imot styremedlemmer som går på. Halldis Magni Eriksen avsluttet sin periode, Morten Schüller kom inn som ordinært styremedlem. Omer Razzaq Ishaq (2. vara) stilte i møtet ettersom 1. vara meldte fravær. Etter det formelle diskuterte vi […]

Skifte av leilighetsdører

I løpet av mai vil vi ta en gjennomgang av alle de 550 dørene i borettslaget vårt, og vi tar kontakt direkte med dem som må bytte dør. Om du ønsker å bytte dør selv må du starte på dette arbeidet så fort som mulig. Det er mange leiligheter i Fjellhagen borettslag som har gamle […]

Innkalling til beboermøte

Innkalling til beboermøte Tid: Onsdag 3. mai kl. 18:00 Sted: Det Røde Huset Agenda: Kl. 18-19: Informasjon om elbillading Kl. 19-20: Informasjon om branndører til leiligheter Til info: Det Røde Huset har ståplass til 100 personer, vi antar det er mange som ønsker å høre om elbil og at det kan bli trangt.

Vårrengjøring

Fyrsentralen er i gang med feiing av fellesområder og parkeringsområder. Vi minner om at dere som har parkeringsplass selv har ansvar for å koste plassen. Det har vært en vinter med mye snø og is, og det er derfor mye grus. Årets rengjøring vil derfor ta litt tid.

Informasjon om elbillading og branndører

Ønsker du informasjon om anlegg for elbillading i Fjellhagen? Har du spørsmål om bytte av dør til leiligheten din? Styret innkaller til beboermøte i Det Røde Huset onsdag 3. mai kl. 18.00. Egen innkalling vil henges opp i oppgangene når det nærmer seg. Aneo kommer for å fortelle om sin ladeløsning og planen for graving […]

Helikopterbefaring av høyspentlinjer

Glitre Energi Nett vil i uke 10 gjennomføre helikopterbefaring av høyspentlinjer i området vårt. Dette vil medføre periodevis støy for de som bor i nærheten av linjene. Skulle det være dårlig vær eller dårlig sikt disse dagene, må befaringen gjennomføres på et senere tidspunkt.

Britt Iren Foss

Vår kjære styreleder Britt Foss gikk bort 24. januar. Hun har vært en bauta i borettslaget i mange år, og vil bli dypt savnet av både styret og beboere. Begravelsen vil finne sted i Skoger kirke fredag 03. februar kl. 11.00. Familien ønsker en gave til Kreftforeningen heller enn blomster.

Snørydding i Fjellhagen

Det vil bli skraping og rydding av snø på alle borettslagets parkeringsplasser mandag 6. til onsdag 8. februar. Plassene er delt inn i 6 områder, og her må alle biler fjernes i perioden det ryddes der. Beboere kan stå på andre gjesteparkeringer eller i gården, men kun i de timene måkingen pågår. Husk å ta […]