Oppføringer av Trude Gustava Williamson

Valgkomiteen søker kandidater til styreverv

Valgkomiteen søker kandidater til styret i Fjellhagen borettslag (styre- og varamedlemmer). Kunne du tenke deg å gjøre en innsats for å bevare og utvikle borettslaget vårt eller kjenner dunoen som er opptatt av bomiljøet? Borettslaget trenger deg:– Som ønsker å kunne påvirke eget bomiljø.– Som har engasjement og mulighet til å delta på møter og […]

Endret åpningstid for kontoret

Ettersom de fleste velger å kontakte kontoret på telefon eller mail vil åpningstiden reduseres fra og med 11. januar. Ny åpningstid er onsdager kl. 18:00 til 19:00. Kontortelefonen er betjent kl. 17:00 til 20:00. Ofte kan det går fortere å få svar på en mail sendt til kontoret@fjellhagen.no

Ny avtale om rengjøring av fellesområder

Vi har inngått ny avtale om rengjøring og bytte av matter i fellesområdene våre. I forbindelse med overgang til nytt firma vil det ikke bli gjennomført rengjøring i uke 1.

Lavere felleskostnad fra februar 2023

I slutten av november varslet styret om en økning i fellesutgifter på 13 %. Dette ble blant annet begrunnet med at vi har et veldig høyt vannforbruk. Sammen med forvalteren vår hos NBBO har vi oppdaget en feil i beregningsgrunnlaget for vann – dette var satt ganske mye høyere enn vårt faktiske forbruk. Vi har […]

Julestengt kontor i Det Røde Huset

Kontoret holder julestengt fra og med onsdag 7. desember til og med 4. januar. Kontortelefonen er betjent i normal kontortid, styret svarer på mail og kan møte på kontoret etter avtale. Vi ønsker alle en fredelig jul og et godt nytt år!

Økning av felleskostnader fra januar 2023

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 13% fra 01.01.2023 for beboere i Fjellhagen borettslag. Økningen skyldes høyere kostnader knyttet til borettslagets drift, økt renovasjonsavgift, stigende renter og en oppjustering av kostnader knyttet til fyrsentralen.Eksempler på de største endringene: • Vann og avløp (kommunale avgifter)Fjellhagen har et stort overforbruk av vann. Forbruket pr. leilighet burde […]

Avtale om elbillading

Fjellhagen har inngått avtale med Ohmia Charging. Det vil bli tilrettelagt for lading på alle faste parkeringsplasser (ikke gjesteplasser), graving starter våren 2023. Ohmia Charging er eid av TrønderEnergi, og har en solid markedsandel for elbillading i borettslag. Beboere kan bestille abonnement så fort anlegget er ferdig, priseksempel høsten 2022 er 299,-/mnd for lading tilsvarende […]

Hva skjer i borettslaget?

Styret i Fjellhagen borettslag er i full gang etter sommerferien. Strøm har vært et hett tema i borettslaget siden i vinter, og flere saker er behandlet i styremøtene de siste månedene. Vi har inngått avtale med Fortum om billigere strøm i fellesområdene. I august ble kjøleaggregatene i svalrommene stengt for å redusere utgiftene til strøm, […]

Stenging av kjøleaggregater

I januar vedtok styret i Fjellhagen borettslag å stenge ned alle kjøleaggregatene i svalrommene. Dette gjennomføres for å spare utgifter for beboerne. Arbeidet starter opp 1. august i de blokkene som fremdeles har fungerende kjøleaggregat. Rommene holder naturlig en temperatur på godt under 20 grader, og vil fremdeles kunne benyttes til oppbevaring.

Trenger du flere nøkkelbrikker?

Fjellhagen borettslag er i gang med utskifting av nøkkelbrikker og vegglesere ved alle hovedinnganger. Hver husstand har fått utlevert tre nøkkelbrikker. Slik kan du bestille flere: – Ta kontakt med Fjell Fyrings- og Servicesentral (åpningstid man-fre 07-15.00). – Ekstra brikker koster kr. 200,-/stk – dette kommer på egen regning fra NBBO.