Oppføringer av admin

Endringer på bruksenhetsnummer (bolignummer)

Bruksenhetsnummer (bolignummer) I forbindelse med installasjon av nye strømmålere i høst ble det oppdaget feilregistrert bruksenhetsnummer også kjent som H nummer, som en resultat av feilen har mange leiligheter fått nytt bruksenhetsnummer. Det er IKKE gjort noe endringer på våre interne leilighetsnummere som eksempelvis ligner dette 6-B-12. (Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som […]

Varsel om bytte av strømmålere i Fjellhagen borettslag

Som følge av en lovendring skal alle strømmålere byttes. Etter den nye forskriften er det ikke lov å ha felles måling av strøm, slik som vi har hatt det i borettslaget. De gamle målerne vil bli skiftet med nye digitale målere hos hver enkelt andelseier. Når målerne blir byttet vil hver andelseier motta strømregning direkte […]

Glass & Metall tømming for beboere

Renovasjonsselskapet har vanskeligheter med med sorteringen av glass og metall da mange kaster det i bæreposer som er et problem for sorteringsmaskinen. Dersom dette forsetter kan vi ikke forsette å hente avfallet som normalt på Fjell. TØM POSEN I GLASS & METALL OG KAST PLASTPOSEN I PLASTAVFALLET! enkelt og greit! Hva kan sorteres som glass-/metallemballasje: […]

Slå av lyset

I Norge bruker en gjennomsnittshusholdning over dobbelt så mye energi til belysning som de gjør i våre naboland. En av grunnene er av vi ikke er flinke til å slå av lyset. Det er spesielt i fellesarealene som lys i kjellere, trappeoppganger og utelys som vi slurver med å slå av når vi ikke bruker […]