Oppføringer av admin

P-plasser om vinteren

Vinteren er på vei og vi husker vel alle hvordan den ble i fjor. Dessverre var det slik at mange slurver med å måke parkeringsplassen sin fri for snø. Vi ønsker å minne om et av vilkårene for å disponere p-plass er punkt 5.3 i parkerings bestemmelsene denne lyder: «Andelseier har selv ansvaret for å […]

Endringer på bruksenhetsnummer (bolignummer)

Bruksenhetsnummer (bolignummer) I forbindelse med installasjon av nye strømmålere i høst ble det oppdaget feilregistrert bruksenhetsnummer også kjent som H nummer, som en resultat av feilen har mange leiligheter fått nytt bruksenhetsnummer. Det er IKKE gjort noe endringer på våre interne leilighetsnummere som eksempelvis ligner dette 6-B-12. (Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som […]

Åpning av nye aktivitetsområder på Fjell

Mandag 11. juni, kl. 11.30 markeres det at nok en milepæl er nådd i Fjell 2020- prosjektet. Selveste ordfører Tore Opdahl Hansen vil foreta åpningen av fire nye uteanlegg. Vi starter markeringen med åpning av anlegget på Fjell Bo og Servicesenter kl. 11.30, og går så opp til bydelshuset for åpning av anlegget der, ca […]

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Fjellhagen Borettslag Dato: Mandag 28. mai 2018 Tidspunkt: Kl. 18:00 Sted: Fjell Bydelshus Innkallingen kommer i postkasse/dørmatte senest på kvelden onsdag 16. mai. Husk å fylle ferdig navneseddel/fullmakt for levering på døren til registrering! Møt i tide da innsjekking tar noe tid.

Neon – Fjell aktivitetshus

Neon Aktivitetshus er et oppholdssted for deg som er ung, og en mulighetenes arena hvor du kan få inspirasjon, veiledning og gjennomføringskraft til å realisere det du drømmer om. Hit kan du komme etter skoletid og bare være, få deg et lett gratis måltid, hygge deg med venner i et trivelig fellesskap, få leksehjelp, og […]

Varsel om bytte av strømmålere i Fjellhagen borettslag

Som følge av en lovendring skal alle strømmålere byttes. Etter den nye forskriften er det ikke lov å ha felles måling av strøm, slik som vi har hatt det i borettslaget. De gamle målerne vil bli skiftet med nye digitale målere hos hver enkelt andelseier. Når målerne blir byttet vil hver andelseier motta strømregning direkte […]

Informasjon vedrørende prosjektet Fjell 2020

Det skal bygges nytt aktivitetshus med flerbrukshall ovenfor Fjell skole, opp mot Fjell barnehage, samt at  det skal etableres nye skolebygg på Fjell skole. Arbeidene utføres av entreprenør HENT AS. Byggeperioden er planlagt gjennomført fra januar 2018 til juli/august 2020. Det er foreløpig satt opp følgende overordnede fremdriftsplan: Støyende arbeider: I forbindelse med spunting, transport […]

Forslag til generalforsamling

Generalforsamlingen 2018 blir avholdt mandag 28.mai 2018 kl. 18:00 i storsalen på Fjell bydelshus. Forslag til generalforsamling må være oss i hende senest onsdag 14.mars kl 18:00. Alle forslag må være skriftlig, underskrivet og datert.