Oppføringer av admin

Gjennomført generalforsamling

Vel gjennomført generalforsamling med 37 fremmøtte andelseiere og 6 fullmakter totalt 43 stemmer. Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer ble vedtatt av generalforsamlingen. Styret består av følgende medlemmer etter valget. Leder: Britt Foss (valgt for 2 år) Styremedlemmer:Tora Tiedemann (valgt for 2 år)Elin Degerstrøm (valgt for 2 år)Gulcicek Cetin (valgt for 21 år)Egan Derassa (valgt […]

Info om varmtvann og radiatorvarme

18. Mai 2022 stenger Fyrsentralen det varme vannet (kaldtvann går som normalt) i alle våre blokker fra klokken 08.00 til 16.00. Fra samme dato blir også varmen i radiatoren slått av for sommeren.

Helikopterbefaring av høyspentlinjer

Glitre Energi Nett vil i uke 12 gjennomføre helikopterbefaring av høyspentlinjer i området vårt. Dette vil medføre periodevis støy for de som bor i nærheten av linjene. Skulle det være dårlig vær eller dårlig sikt disse dagene, må vi gjennomføre befaringen på et senere tidspunkt. Vi beklager dette. Mvh Glitre Energi Nett

HMS informasjon til beboere

Denne sjekklisten er tatt frem for å trygge alle som bor i Fjellhagen.Det er styrets ønske at du bruker 10 min på å lese igjennom og gjennomfører denne sjekklisten.Alle bidrar dermed med å trygge seg selv,naboen og verdiene vi sammen eier. Som flere av dere også sikkert har fått med dere, er vi i full […]

Bestilling av plastsekker og matavfallsposer

Tor Gunnar Jorde tar over som ansvarlig for utkjøring og bestilling av plastsekker og matavfallsposer. Utdeling skjer 3-4 ganger i året til blokkene, BA er ansvarlig for utplassering til de representive blokker. Beboere som har gått tomme tar kontakt med blokkansvarlig for utlevering. Blokkansvarlige bestiller da direkte av Tor Gunnar Jorde på tlf. 91691351 eller […]

Valgkomiteen er på utkikk etter kandidater til styrearbeid

Valgkomiteen er på utkikk etter kandidater til styreverv (styremedlemmer og varamedlemmer) i Fjellhagen borettslag.Kunne du tenke deg å gjøre en innsats for å bevare og utvikle det flotte borettslaget vi bor i og ønsker å jobbe for borettslagets beste.? Eller kanskje du kjenner noen som er opptatt av bomiljøet vårt? Borettslaget trenger deg:– Som ønsker […]

Blokkansvarlig (BA) møte 11. oktober

Vi skal ha BA møte i Det røde Huset mandag 11.10.21 kl. 18.00 og har satt opp en foreløpig saksliste. Orientering om dørene i fellesrom Hovedtavler i alle blokkene Årsmøter i blokkene Budsjett 2022 Maling av fellesrom Eventuelt Mandag 11. oktober 2021 kl 18:00Sted: Det røde huset.Adresse: Laurits Grønlands vei 26 Forfall meldes til Tora […]

Kontroll av brannsikkerheten gjennomføres i september

Informasjon fra Styret i Fjellhagen BRL og Norsk Brannvern På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.  For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene: Full gjennomgang som tidligere.Inspektøren går inn – skifte av batteri og test av varslere, […]

Blokkansvarlig (BA) møte 9. mars

Da kan vi endelig ha møte med blokkansvarlige etter at Drammen kommune skrotet egen lokal forskrift og besluttet å følge regjeringens koronaregler. Alle BA innkalless til møteTirsdag 9.mars 2021 kl 18:00Sted: Det røde huset. Adresse: Laurits Grønlands vei 26 Forfall meldes til Tora Tiedemann på mobil: 922 06 901 eller e-post: tiedemanntora42@gmail.com Dagsorden: Valg av […]

Smitteverntiltak rundt rørfornying

Rutinene for smittevern blir fulgt slik som myndighetene anbefaler og retningslinjer for å forhindre smitte.Alle i firmaet arbeider etter flg. forhåndsregler:De håndhilse ikkeDe sørger for å holde en minste avstand mellom de og sine kunder på 2 m og ikke under noen omstendighet nærmere enn 1 m.De sørger for god håndhygiene og benytter antibac eller […]