Styremøte 25. september

På styremøtet mandag 25. september behandlet vi blant annet…

Styremøte 11. september

På selveste valgdagen avholdt vi styremøte, hvor vi behandlet…

Styremøte 28. august

I dette styremøtet gikk vi gjennom anbud for uteområdene våre.…

Styremøte 21. august

Høstens første styremøte ble avholdt 21. august, og dette…

Styremøte 12. juni

I dagens styremøte hadde vi besøk av Norsk Brannvern for en…

Styremøte 05. juni

Første styremøte etter generalforsamlinger er alltid et av-…

Generalforsamling 31. mai

Årets generalforsamling ble avhold i Knutepunkt Fjell onsdag…